Hemsidor

Ett av mina intressen är att göra hemsidor. Nu har jag mycket bra verktyg för att skapa moderna och personliga sidor beroende på hur behovet ser ut. Hemsidan skall också se bra ut på förutom dator, så även på surfplatta och mobil. Jag kommer också att se till att ni kommer att hittas lättare och oftare på till exempel Google (SEO). Medan jag gör sidan så kommer ni hela tiden kunna se hur den nya sidan ser ut och vi kommer att ha kontinuerlig kontakt med varandra. Vill du ha en blogg eller vill att det skall finnas en blogg på din hemsida så löser jag även det. De olika företag och två organisationer som jag gjort finns här nedan och några till som är på gång. Viktigt att känna till är att sidorna jag gör är förstärkta mot intrång (med förstärkta ser man i adressfältet att  det står https istället för http)​ Klicka på fotona för att se de hemsidor jag har gjort. 
One of my interests is making websites. Now I have very good tools to create modern and personal pages depending on what the need looks like. The website must also look good not only on computers, but also on tablets and mobile phones. I will also make sure that you will be found more easily and more often on, for example, Google (SEO). While I make the page, you will be able to see what the new page looks like all the time and we will have continuous contact with each other. If you want a blog or want there to be a blog on your website, I can solve that too. The different companies and two organizations that I have done are here beside and a few more that are in the works. Important to know is that the pages I make are reinforced against intrusion (with reinforced you see in the address field that it says https instead of http) Click on the photos to see the websites I have made.